چهارشنبه, 21 آذر 1397

تغذیۀ آبزیان و ماهی ها

خوراک و خوردن، اولین و مهمترین نیاز هر جانداری در دنیای مادی می باشد. هیچ چیزی به اندازۀ جذب آنچه بدن ما نیاز دارد برایمان حیاتی و مهم نیست. پس رابطۀ مستقیمی بین خوراک و زنده ماندن، خوراک و سلامت، خوراک و خوش بودن و راحت زیستن برای همۀ موجودات زنده وجود دارد. موجود زنده ای که غذای مناسب و کافی در اختیار داشته باشد با سلامت کامل زندگی می کند و تولید مثل زیاد انجام می دهد و شرایط روحی مناسبی نیز خواهد داشت. آّبزیان نیز از این مهم مستثنی نیستند و ماهی هایی که خوب تغذیه می شوند، معمولاً بهترین ها هستند.

جستجو

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :29
بازديد روز گذشته :0
بازديد اين هفته :29
بازديد اين ماه :331
مجموع آمار بازديد ها :96018

درحال حاضر 2 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.